วันที่ 10 มีนาคม 2562 ทางบริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมดูหนัง รอบพิเศษ ในชื่องาน ICL Movie ณ โรงภาพยนตร์ mega bangna เรื่อง Captain Marvel เพื่อสร้างความสุข ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ อย่างซื่อสัตย์ พัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ลูกค้า “สบายใจได้ประโยชน์ “