ALP GROUP ได้ฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม เปิดคลังสินค้าใหม่ ของบริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด โดยอยู่ในเครือของ ALP GROUP
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ณ อำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งคลังสินค้าใหม่นี้มีพื้นที่กว่า 3,000 ตรม. ทั้งยังมีห้องเก็บอุณหภูมิ
เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน และการขยายพื้นที่จัดเก็บสินค้า รวมถึงรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคต”