อบรมทักษะการปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ โดย อ.สง่า อร่ามวิทย์ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ห้องประชุม ชั้น 5 แบงเทรดดิ้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในการขาย อดีตนักขายมืออาชีพในด้านงานขายในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาอบรม พนักงาน ในการปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ การกลัวลูกค้าปฎิเสธ หรือลูกค้ามีข้อโต้แย้ง ทั้งที่จริงลูกค้าที่ให้ความสนใจอยากตัดสินใจซื้อ เพราะการได้รับผลประโยชน์ที่สามารถแก้ปัญหาที่เจออยู่ได้ ดังนั้น ทีมงานขายจึงต้องมีความเข้าใจและธรรมชาติการซื้อ เพื่อขจัดความกลัวในเรื่องการปิดการขายนี้ออกไป