1. ก่อกำเนิดอย่างมั่นคงและมีชื่อเสียงมายาวนานในระดับประเทศ
 2. จัดสรรช่องทางทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างลงตัว
 3. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  และมีทีมการจัดการที่มีคุณภาพ
 4. ระบบการจัดการที่ดี
  • เป็นระดับมืออาชีพ
  • เป็นคนรุ่นใหม่ ขยันขันแข็ง
  • มีพื้นฐานความรู้ดี
  • เป็นองค์กรขนาดกลางที่มีการบริหารงานที่ยืดหยุ่นได้
  • เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้  การพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลง
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 – 2015
  • มุ่งสู่ระบบคุณภาพแห่งชาติ (Baldrige National Quality Program)
  • มีการบริหารด้านสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 5. มี Supplier ที่มั่นคง,  สินค้าหลากหลาย  สำหรับให้บริการลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม
 6. มีฐานะการเงินที่มั่นคง  ตรวจสอบได้  ในความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นและองค์กร
 7. มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 8. เป็นองค์กรที่พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 9. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของเราหรือไม่?