FI Asia 2017

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด นำโดยคุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ และแผนกขาย 112 ด้านอาหารและเครื่องสำอางค์ จับมือกับผู้ผลิตสารสกัดจากธรรมชาติจากประเทศญี่ปุ่น KOYO Chemical Industry และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านส่วนผสมในอาหาร โดยคุณสาริตา มหศักดิ์สุนทร, คุณนัฐพรรณ เลิศวิริยะสวัสดิ์ ได้ร่วมกันเปิดตัวสินค้าวัตถุดิบสำหรับอุตสากรรมอาหาร เช่น เบเกอรี่, ชูชิ และอาหารแช่งแข็ง ภายใต้ชื่องาน FI Asia 2017 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมจากงานนี้ ทำให้มีลูกค้ารายใหม่ ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และยังรวมถึง ธุรกิจ SME รายย่อย ด้านอาหาร ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ผลรวมจากงานนี้ ทำให้เราสามารถหาความต้องได้ตรงจุดลูกค้าได้มากขึ้น

Asia Pacific Coating Show 2016

แผนกสารให้สี ได้ร่วมกับทางผู้ผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านสี และสารเคลือบผิว ออกบูทแสดงสินค้า ในชื่องาน Asia Pacific Coating Show 2016 วันที่ 21-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมด้านสี และสารเคลือบผิว นำทีมโดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ทีมขายของแผนกสารให้สี และผู้เชี่ยวชาญ คอยให้ความรู้และคำแนะนำข้อมูลด้านเทคนิคกับลูกค้าในอุตสาหกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ 

GRTE 2016

แผนก 113 ร่วมกับตัวแทนผู้ผลิต SI group และ Betachem จัดงานแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง ในชื่องาน GRTE 2016 “Global Rubber Tire Expo 2016” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านยาง และอุตสาหกรรมในด้านนี้ โดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมขายของฝ่าย 113 ได้ดูแลต้อนรับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลทางเทคนิค กับลูกค้าในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานนี้ มีนักธุรกิจ และผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างชาติ ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

Intergoods Car Rally 2016

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ได้มาร่วมในกิจกรรม CRM เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ในกิจกรรม “Intergoods Car Rally 2016” เส้นทางกรุงเทพ-เขาใหญ่ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  แล้ว โดยมีลูกค้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 80 ท่าน โดยจุดปล่อยตัว ณ ร้านเพลิน วิภาวดี โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรม La Casetta by Toscana เขาใหญ่ โดยมีคุณ สุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ  และคุณธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ จุดปล่อยตัว และที่โรงแรม  โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน  และช่วงค่ำลูกค้ายังได้ตื่นเต้นไปกับโชว์พิเศษและศิลปินรับเชิญ “พี่แท่ง ศักดิ์สิทธิ์” โดยเสียงตอบรับจากลูกค้าอยากให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในปีถัดไป

Food Ingredient Asia 2015

แผนกขาย 112 ได้ร่วมกับทาง KOYO จัดงานแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่วนประกอบด้านอาหาร ในชื่องาน FI Asia 2015 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านส่วนผสมของอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย โดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ฝ่าย 112 ด้านอาหาร ได้

IN Cosmetic 2012

แผนกขาย 112 จัดงานแสดงนวัตกรรมด้านสินค้า เครื่องสำอาง และ สารสกัดธรรมชาติ ในงาน IN Cosmetic  2012 ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555   ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา กทม.  เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ให้กับ ลูกค้าที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอาง โดยคุณธราดล  พรหมสวาสดิ์  ผู้จัดการฝ่ายขาย 112  อาหารและ เครื่องสำอาง ดูแลต้อนรับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลทางเทคนิค กับลูกค้าด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า และผู้สนใจ เป็นอย่างดี บรรยากาศภายในงาน เป็นกันเอง  โดยเฉพาะสินค้าประเภท สีมุก เป็นสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษ