บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด
999/99 ชั้น 3 อาคารแบงเทรดดิ้งกรุ๊ป ถ.พระราม 9,
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ, 10250

โทรศัพท์ 662-718-3699-714
โทรสาร 662-718-3719

Facebook