กลุ่มบริษัท ALP เข้าร่วมโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

กลุ่มบริษัท ALP เข้าร่วมโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายสิบประเทศที่ประกาศให้ความช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ ในประเทศเนปาล โดยมี สภากาชาดไทยและ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นหลักในการให้ความเหลือ และ จัดส่งบุคลากรทางการแพทย์และอาหารไปยังประเทศเนปาล ในขณะเดียวกัน องค์กรเอกชน อย่างเช่น กลุ่มบริษัท ALP นำโดย กรรมการผู้จัดการ นายสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ (ที่จากซ้าย) ขอมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบกองทุนของสภากาชาดไทย ซึ่งรับม [...]
บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระราม 9

บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระราม 9

คุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ นำทีมผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ALP บำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดพระราม 9 ในช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมตามนโยบาย การเสียสละ และ ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ช่วยกันเก็บกวาดลานวัด ลานจอดรถ รอบบริเวณสระน้ำ รอบอาคาร รอบพระอุโบสถ, ทำความสะอาดพระพุทธรูป และแท่นบูชา ทำความสะอาดห้องน้ำ ฯลฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน [...]
ปลูกหญ้าแฝก ที่ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ปลูกหญ้าแฝก ที่ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

คุณสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ นำทีมงานบริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท ALP  ปลูกหญ้าคา ลดภาวะโลกร้อนที่อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  จ. สระบุรี  เมื่อวันที่ 1 กันย่ายน  2555  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าคชต้นน้ำ และดูแลสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมสีเขียวดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบปี ของบริษัท  โดยมีพนักงานและผู้บริหารของบริษัทในเครือฯ ร่วมใจกันปลูกหญ้าแฝก อย่างพร้อมเพรียงกัน [...]
ALP  สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนามูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

ALP สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนามูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554  ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน กลุ่มบริษัท ALP  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน อาหาร สิ่งของ ของเล่น เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องอบผ้า และสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านทานตะวัน  เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในบ้านเด็กกำพร้า  บ้านทานตะวัน ย่านพุทธมณฑล สาย  ในครั้งนี้  องค์กร ได้บริจาค เครื่องอบผ้า สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเอื้ออาทร จากคนในสังคม  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน [...]
ALP มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ALP มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายสุเชษฐ์  เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทมอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงานและ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดนภาคใต้ โดยมอบผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเป็นการเร่งด่วน [...]