แผนก 113 ร่วมกับตัวแทนผู้ผลิต SI group และ Betachem จัดงานแสดงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง ในชื่องาน GRTE 2016 “Global Rubber Tire Expo 2016” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านยาง และอุตสาหกรรมในด้านนี้  โดยนายธราดล พรหมสวาสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมขายของฝ่าย 113 ได้ดูแลต้อนรับลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลทางเทคนิค กับลูกค้าในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานนี้ มีนักธุรกิจ และผู้ประกอบการทั้งไทย และต่างชาติ ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก (more…)