พาณิชย์เตรียมยื่นความเห็นกฎหมายคาร์บอนของอียู ชี้สุ่มเสี่ยงเลือกปฏิบัติ

พาณิชย์ชี้การใช้มาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน

พาณิชย์เตรียมยื่นความเห็นกฎหมายคาร์บอนของอียู ชี้สุ่มเสี่ยงเลือกปฏิบัติ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สหภาพยุโรป (อียู) ได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (CBAM) โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจ หรือมีข้อกังวลต่อมาตรการ สามารถส่งความเห็นได้จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 18 พ.ย.2564 (เวลาบรัสเซลส์) ซึ่งกรมฯ เองก็อยู่ระหว่างจัดทำความเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะข้อกังวลในเรื่องความสอดคล้องกับกติกาขององค์การการค้าโลก (WTO) ความสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้นำเข้ากับผู้ผลิตในอียู และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการค้าระหว่างสองฝ่าย เป็นต้น และขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการแจ้งความเห็นหรือข้อกังวลต่อมาตรการ CBAM ไปที่อียูภายในเวลาที่กำหนดด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ ขอให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าไทยไปอียู ควรเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรับมาตรการ CBAM ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งรัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกระบวนการผลิตไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทางเลือกที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา  กรมฯ ได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อเตรียมรับมือในเบื้องต้น

สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าว อียูกำหนดใช้กับสินค้านำเข้า 5 ชนิด ได้แก่ ซีเมนต์ ไฟฟ้า ปุ๋ย เหล็กและเหล็กกล้า และอะลูมิเนียม ต้องซื้อใบรับรอง CBAM ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อกระตุ้นให้ประเทศผู้ส่งออกเร่งผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามที่อียูกำหนด โดยมาตรการ CBAM จะมีผลบังคับใช้ในปี 2566 เริ่มจากในช่วง 3 ปีแรก (2566-2568) ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสินค้านำเข้าต่ออียู และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2569 จะเริ่มบังคับใช้มาตรการ CBAM อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ผู้นำเข้าต้องซื้อและส่งมอบใบรับรอง CBAM ให้หน่วยงานผู้มีอำนาจของประเทศสมาชิกอียู และมีความเป็นไปได้มากที่หลังจากนั้น อียูจะขยายมาตรการให้ครอบคลุมไปถึงสินค้าประเภทอื่น ๆ

ในปี 2563 ไทยส่งออกสินค้าตามรายการที่ครอบคลุมในมาตรการ CBAM ไปยังอียู เป็นมูลค่า 145.08 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 4.25% ของการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยไปสู่โลก ประกอบด้วยเหล็กและเหล็กกล้า 104.46 ล้านดอลลาร์หรือ 5.03 % และของการส่งออกของไทยไปสู่โลก  อะลูมิเนียม 40.62 ล้านดอลลาร์หรือ 4.58 % ของการส่งออกของไทยไปสู่โลก  ส่วนซีเมนต์ ปุ๋ย และไฟฟ้า ไทยส่งออกไปอียูในปริมาณที่น้อยมาก หรือไม่มีการส่งออกCredit : www.bangkokbiznews.com/business/964746

สรท. แจง 6 ปัจจัยเสี่ยง ’ฉุด’ การส่งออกไทย

สรท. แจง 6 ปัจจัยเสี่ยง ’ฉุด’ การส่งออกไทย
      สรท. แจง 6 ปัจจัยเสี่ยง ’ฉุด’ การส่งออกไทย

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยเดือน ก.ค.มีมูลค่า 22,650.83 ล้านดอลลาร์  ขยายตัว 20.27 %  เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือนก.ค. ขยายตัว 25.38%  ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 22,467.37 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 45.94% ส่งผลให้ดุลการค้าของประเทศไทยในเดือนก.ค. 2564 เกินดุลเท่ากับ 183.46 ล้านดอลลาร์ รวม7 เดือนตั้งแต่ม.ค.-ก.ค. ไทยส่งออกรวมมูลค่า 154,985.48 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 16.20% เมื่อหักทองคำ น้ำมัน และอาวุธยุทธปัจจัย พบว่าการส่งออกในเดือน ม.ค. – ก.ค. ขยายตัว 21.47%) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 152,362.86 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 28.73%  

ทั้งนี้ สรท. ปรับคาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2564 เติบโต 10-12%  โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญได้แก่ 1.การฟื้นตัวอย่าแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐ จีน สหภาพยุโรป และ ญี่ปุ่น สืบเนื่องจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามปกติและ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายการผลิตโลก (world PMI index) ที่คงตัวเหนือระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกิจกรรมการผลิตสอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างแข็งแกร่ง และ 2. ราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูงกว่าปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะยุโรปและสหรัฐฯ ที่เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ รวมถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ 1. สถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีความรุนแรงในประเทศ มาตรการล็อกดาวน์เพื่อลดการแพร่ระบาดในประเทศ รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งจะส่งผลเศรษฐกิจในภาพรวม  การติดเชื้อในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมกระทบต่อกำลังการผลิต และค่าใช้จ่ายตามมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขภายในโรงงาน (Bubble & Seal) และเครื่องมือชุดตรวจโรค (ATK) ค่อนข้างสูงและยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากรัฐไม่สามารถดำเนินการแก้ไขหรือสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนได้ จะส่งผลกระทบให้ภาคการผลิตหยุดชะงักหรือไม่สามารถทำการผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการส่งมอบสินค้าและการส่งออกไม่สามารถขยายตัวได้ 10-12% ตามที่คาดการณ์ไว้

 2. ปัญหาการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  โดยค่าระวางเรือยังคงปรับตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้น ในเกือบทุกเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางยุโรป และสหรัฐ เนื่องด้วยปริมาณการขนส่งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิ Peak Season Surcharge (PSS) และอื่นๆ ซึ่งผู้นำเข้า/ส่งออก ต้องชำระเพิ่มเนื่องจากสถานการณ์การขาดแคลนระวางและตู้คอนเทนเนอร์  ปัญหาการบริหารจัดการตู้สินค้าภายในท่าเทียบเรือ และปัญหาการล่าช้าของเรือทำให้ตู้สินค้าตึงตัว  การปิด Meishan Island Container Terminal ของท่าเรือ Ningbo เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด –19 ส่งผลกระทบให้สายเรือทำ Blank Sailing และการเปลี่ยนแปลงตารางเรือไปทำถ่ายลำที่ท่าเรืออื่นแทน ก่อให้เกิดความหนาแน่นที่ท่าเรือใกล้เคียงเพิ่มขึ้นตามมา

3. การยกระดับมาตรการคุมเข้มในการตรวจหาเชื้อโควิดในต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน ที่เพิ่มระดับความเข้มงวดในการตรวจโควิดกับสินค้าที่นำเข้าเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงการหมุนเวียนตู้สินค้า และการส่งออกในบางรายสินค้า

 4. การขาดแคลนแรงงาน ความต้องการแรงงานในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศและยังไม่ได้เดินทางกลับเข้ามา เนื่องจากมาตรการปิดประเทศ ประกอบกับปัจจุบันจำนวนวัคซีนโควิด – 19 ในประเทศไทย ยังไม่สามารถจัดสรรให้เพียงพอกับจำนวนแรงงานในภาคการผลิตเท่าที่ควร ยิ่งซ้ำเดิมปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและกระทบต่อการผลิตเพื่อการส่งออก

 5. ค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางแข็งค่า จากปัจจัยความกังวลต่อสถานการณ์ระบาดของโควิดในประเทศ ส่งผลด้านลบต่อทางเศรษฐกิจไทยปี 2564 และการอ่อนค่าโดยเปรียบเทียบของดอลลาร์สหรัฐ จากการที่เฟดจะเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการ (QE Tapering) ภายในปีนี้ หากเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวขึ้นในวงกว้างตามคาดการณ์ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะแรงกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณไหลเงินเข้ายังกลุ่มประเทศ Emerging market มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

6. ปริมาณปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอและต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น อาทิ ปัญหาการขาดแคลนชิป สินค้าเหล็ก ผลผลิตทางการเกษตร และอาจมีแนวโน้มยังคงขาดแคลนต่อเนื่องถึงไตรมาส 4/2564

สรท.มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 3 เรื่อง คือ 1.ขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 1,000 บาท/คน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิตที่เริ่มเข้ามาตรการ Factory Quarantine หรือ FQ รวมทั้ง Factory Accommodation Isolation หรือ FAI 2.สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางสาธารณสุข เช่น ชุดตรวจ ATK ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือมีพนักงานบางส่วนติดเชื้อ 3.เร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้ครอบคลุมโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและมีรายได้ต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยรักษากำลังซื้อของครัวเรือนทั่วประเทศและพยุงเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อได้

Credit : www.bangkokbiznews.com/business/958719

Covid-19 controls ramped up at Thailand’s wet markets amid rise in infections

Covid-19 controls ramped up at Thailand’s wet markets amid rise in infections

Covid-19 controls ramped up at Thailand’s wet markets amid rise in infections

Thailand’s Health Department is ramping up screening measures and Covid-19 controls at wet markets across the country amid a rise in infections linked to the venues. Thai PBS World reports that 14,678 infections have been detected at 132 markets across 23 provinces between April 1 and August 10 this year.

As a result, officials are using antigen test kits to conduct mass testing of traders and workers on a weekly basis. The number of entrances and exits at each market has also been reduced, while additional measures include daily disinfection, improvements in ventilation, and disinfecting shared contact points at markets.

Thailand’s Health Department is ramping up screening measures and Covid-19 controls at wet markets across the country amid a rise in infections linked to the venues. Thai PBS World reports that 14,678 infections have been detected at 132 markets across 23 provinces between April 1 and August 10 this year.

As a result, officials are using antigen test kits to conduct mass testing of traders and workers on a weekly basis. The number of entrances and exits at each market has also been reduced, while additional measures include daily disinfection, improvements in ventilation, and disinfecting shared contact points at markets.

According to the Thai PBS World report, Suwanchai Wattanayingcharoenchai from the Health Department has outlined the new rules that apply in the event of Covid-19 infection being detected.

If a seller or worker at a particular stall or vending space tests positive, the stall will be shut down for 14 days. If 2 people are found to be infected, it will be closed for 14 days and disinfected, while infected patients and those who’ve had close contact with them will be isolated and not allowed to enter the market. If infection is detected in more than 10% of vendors or market workers, the entire market will be shut down immediately.

According to Suwanchai, each market should create a community quarantine facility if space allows for it. He adds that workers who test negative, as well as those in the surrounding areas, must be vaccinated in the interim.
Credit : https://thethaiger.com/coronavirus/covid-19-controls-ramped-up-at-thailands-wet-markets-amid-rise-in-infections

Industrial and logistics property results mixed

Industrial and logistics property results mixed
Industrial and logistics property results mixed
 • The Thai industrial and logistics property sector has been proclaimed as the preferable market in these uncertain times for developers and investors. And while it has fared better than other commercial property sectors, it has not all been plain sailing, according to the property consultancy CBRE.
  The industrial and logistics market has undergone areas of growth, but in other areas it has faced challenges that can be eased by a supportive government policy and the right expansion strategies.
  “Before Covid-19, the ‘China Plus One’ model saw manufacturers looking to diversify supply chains and manufacturing bases outside mainland China due to rising labour costs, diversification of risk and trade disputes,” said Adam Bell, head of transaction and advisory services (industrial and logistics), with CBRE Thailand.ADVERTISEMENThttps://e900bd44119c02c8871271aa34f75368.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
 • “Thailand, Vietnam and Malaysia were predicted to be the main beneficiaries of this movement, yet to date in Thailand, the land sale numbers on industrial estates are not showing this.”
  To gauge Thailand’s success in capturing this foreign direct investment (FDI), CBRE looked at industrial estate land sales from developers like WHA Corporation and Amata Corporation.
  “Between 2016 and 2020, land sales did not show that Thailand was benefiting from the China Plus One model,” he said.
  Vietnam has been more successful in attracting this investment, with its competitive advantage being a large, young workforce and the low labour rates. Labour-intensive manufacturers have shown preference to Vietnam over Thailand.
 • “While Thailand may no longer compete in terms of labour rates; it still does have competitive advantages over Vietnam,” added Mr Bell. “A well-developed infrastructure, professionally developed and managed industrial estates, extensive clusters of specialised suppliers and skills and a track record over 40 years of attracting FDI. This should enable Thailand to benefit from the China Plus One model.”
  CBRE believes there is significant pent-up demand for industrial land, especially on the major industrial estates in the Eastern Seaboard, but given current Covid travel restrictions, and difficulties for Chinese nationals travelling abroad, Thailand is still waiting to benefit from this potential.
  One area that has undoubtedly seen growth is the warehouse market. With the growth of e-commerce, this segment has been expanding for several years, but the pandemic has turbocharged that growth.
  E-commerce companies are expanding exponentially as people are moving to online shopping with lockdowns and work/stay at home advisories in effect. CBRE believes a focused government stimulus programme for the industrial and logistics market can unlock potential growth and ease the warehouse zoning challenges the sector is facing.
 • Paul Srivorakul, group chief executive of aCommerce, recently commented in the Bangkok Post that the country’s e-commerce sector is growing at extraordinary rates. The growth in 2020 alone was remarkable, although only 3-4% of total retail has gone online.
  Many brands and retailers are speeding up their digital transformation. As a result, e-commerce now represents 25-30% of some players’ total revenues, compared with 5-8% in pre-Covid times.
  This type of growth has been driving enormous demand for warehouse space from the large e-commerce players like aCommerce, JD.Com, Shopee and Lazada to store goods prior to nationwide distribution.
  “There are certain challenges on the horizon, but they are positive challenges from this rapid growth. With the nature of e-commerce, the ideal location should be close to town and convenient for connectivity,” said Mr Bell.
  “The hot spot for e-commerce warehousing is on Bang Na-Trat Road between Km 18 and Km 23, where connectivity to Bangkok, Suvarnabhumi and Laem Chabang deep seaport come together in an area zoned for large warehouse properties favoured by e-commerce companies.
 • “In this location, CBRE is now seeing significant shortage of large developable land plots, and of those plots available, the land prices are making justification of warehouse development challenging.
  “Certain businesses, like e-commerce, in the warehouse market have flourished during the pandemic. Nonetheless in the coming years, CBRE expects to see upward pressure on rents in this area, or developers and occupiers alike will have to start looking at alternative locations where lower rents or land prices could offset slightly inferior location.
  “These are the challenges from productive changes. With a dedicated governmental policy towards new town planning with expanded zoning, Thailand will once more gain advantages in the regional warehousing competition.”Credit : www.bangkokpost.com/business/2170859/industrial-and-logistics-property-results-mixed

WTO pushed to facilitate shipments of Covid cargo

WTO pushed to facilitate shipments of Covid cargo


WTO pushed to facilitate shipments of Covid cargo

The World Trade Organization (WTO) is being urged to step up its role in tackling new trade barriers and providing trade facilitation for essential products to cope with Covid-19 such as vaccines, medicines, medical supplies and medical equipment.

Speaking at an online seminar entitled “Keep An Eye on WTO Reform in the New Normal Era”, Supachai Panitchpakdi, the former director-general of the WTO, said the group needs to reform its work structure to increase cooperation and working relationships with other agencies such as the UN and UN Conference on Trade and Development.

The WTO should be allowed to serve as a mediator for technology transfer between developed and developing countries, especially relating to medical technologies to help combat Covid-19, he said.

According to Mr Supachai, the WTO is an important agency with a role to play in the changing trade and economic landscapes affected by Covid-19, particularly in international trade disputes.

He expects more trade opportunities will arise in the agricultural and food sectors because of trends towards food shortages in several countries, while e-commerce has a need for customer protection and equity between each platform.

The presence of a few large global e-commerce platforms with excessive trading power limits competition, said Mr Supachai.

For developing countries, he said a new approach is needed for trade and social investment to meet the pandemic’s conditions.

“Countries should focus particularly on international trade cooperation and plans to push their economies forward, both during and after the pandemic,” said Mr Supachai.
According to Auramon Supthaweethum, director-general of the Trade Negotiations Department, the WTO’s members are in intense discussions to prepare for the conclusion of the 12th Ministerial Conference to be held from Nov 30 to Dec 3 this year in Geneva, Switzerland.

The meeting focuses on fishing subsidies, the agricultural sector, e-commerce, WTO reforms, the improvement of the WTO’s dispute settlement mechanism, and the WTO’s participation to solve trade problems during the Covid-19 crisis.

Pimchanok Pitfield, ambassador and permanent representative of Thailand to the WTO, said WTO’s director-general Ngozi Okonjo-Iweala has paid special attention in the WTO’s roles in trade and healthcare, especially access to Covid-19 vaccines.


Credit : www.bangkokpost.com/business/2170683/wto-pushed-to-facilitate-shipments-of-covid-cargo

Ningbo: Global supply fears as China partly shuts major port

Ningbo: Global supply fears as China partly shuts major port

Ningbo: Global supply fears as China partly shuts major port

The partial closure of one of China’s biggest cargo ports due to coronavirus has raised fresh concerns about the impact on global trade.

Services were shut on Wednesday at a terminal at Ningbo-Zhoushan port after a worker was infected with the Delta variant of Covid-19.

Ningbo-Zhoushan in eastern China is the world’s third-busiest cargo port.

The closure threatens more disruption to supply chains ahead of the key Christmas shopping season.

Closing the terminal on Meishan island until further notice will cut the port’s capacity for container cargo by about a quarter.

It comes as the cost of shipping from China and South East Asia to the East coast of the US has already hit a record high, according to the Freightos Baltic global container freight index.

Jason Chiang from Ocean Shipping Consultants told the BBC’s Asia Business Report that the global shipping industry is likely to feel the impact of the pandemic for several more months.

“We don’t expect to see any new shipping capacity until two years down the road. So everything between now and two years will be dependent on how the pandemic plays out,” he said.

Ningbo-Zhoushan is the world’s third-biggest cargo port after Shanghai and Singapore.

For people trying to ship goods from East Asia to Europe or the US, it’s one blow after another.

The Covid crisis put the container shipping industry under intense pressure by knocking normal patterns of supply and demand out of kilter.

Then came the Ever Given, which blocked the Suez canal for six days, delaying hundreds of vessels and causing knock-on effects that lasted for weeks.

And on top of that, partial closures of key terminals in China – at Yantian earlier in the year and now Ningbo – have caused further disruption.

Each time something like this happens, it can trigger further problems, including congestion at other ports – many of which are already operating at a slower rate than usual due to Covid restrictions.

Shipping lines are pretty happy, because container rates are sky high. For importers it’s a different matter.

“Perfect storm” is an overused cliche, but right now it’s a good description of what’s going on in the industry. Certainly this is more than merely a case of choppy waters

If the terminal remains shut for an extended period it could have an especially large impact on the world economy.

In the city of Ningbo, where the port is located, authorities have also suspended inbound and outbound flights to China’s capital Beijing.

A district close to the port has also been put on partial lockdown as businesses including cinemas, gyms and bars have been shut.

The port’s closure comes as global trade is usually much heavier in the second half of the year as businesses in Europe and North America prepare for a jump in sales ahead of Christmas and other holidays.

This is the second coronavirus-related closure to hit a Chinese port in recent months after Yantian in Shenzhen was partially shut for several weeks from the end of May.

Companies were already struggling to source the goods to keep their business going as the pandemic shut down economies around the world.

Global supply chains were put under even more strain when a huge container vessel became stuck in the Suez Canal in March.

The Ever Given, which carries cargo between Asia and Europe, blocked the major shipping lane in Egypt for almost a week.

That caused huge disruptions and delays to the global shipping industry as vessels were forced to wait for the canal to reopen or take the much longer route around the southern tip of Africa.

Credit : www.bbc.com/news/business-58196477

‘Factory sandbox’ to protect B700bn sector

‘Factory sandbox’ to protect B700bn sector
‘Factory sandbox’ to protect B700bn sector


The government has launched a pilot program to test, vaccinate and isolate factory workers to limit Covid-related disruptions to its export-driven manufacturing industry, one of the few bright spots in an economy crushed by the virus.

The “Factory Sandbox” initiative aims to protect 3 million jobs and support manufacturers who contribute about 700 billion baht to gross domestic product, according to a government statement this week.

The plan will focus on plants that employ at least 500 people, and will “build confidence for both Thai and foreign investors at a time when supply chains in rival countries are shutting down,” the statement said. 

Exports in the second quarter surged 27.5% from a year earlier, with growth in manufacturing one of the few economic bright spots amid weak retail spending, “diminishing effectiveness” of interest-rate cuts and the void of tourism, according to a report by Goldman Sachs Group Inc. 

The project’s name is a play on words based on the “Phuket Sandbox,” a programme that has aimed to revive tourism in the most popular island. 

Thailand has faced a relentless surge of Covid-19 since early April, with more than 500 clusters detected in factories. Driven by the delta variant, the outbreaks have triggered production halts and supply shortages beyond Thailand’s borders, with several factories in Vietnam forced into temporary closures. 

The Sandbox programme will focus on large factories that manufacture cars, electronics, food and medical equipment for exports in provinces that are key production hubs.

To qualify, the plants must have at least 500 workers, a field hospital or isolation facility, and shuttle services for employees. 

All workers will also be tested for the coronavirus, and those who test positive will be isolated while cohorts will be inoculated, with subsequent tests done every seven days. 

Sixty factories in four provinces with a combined workforce of 138,000 will participate in the initial phase, according to the government statement. They are Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakhon and Chonburi, all of which are within an hour’s drive of Bangkok.  


Credit : https://bit.ly/3sCwQtE

กกพ.หนุน ‘เอกชน’ นำเข้าก๊าซฯ ลดภาระค่าไฟ

 • กพ.หนุนเอกชนนำเข้าแอลเอ็นจี โควตา 4.8 แสนตันปีนี้ ตามแนวทางเปิดเสรีก๊าซฯ ระยะที่ 2 ป้องผลกระทบค่าไฟ คาดสรุปแนวทางชัดภายใน ส.ค.นี้
  ย้ำหากไม่มีผู้สนใจจะโอนสิทธิให้ ปตท.

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 (ใหม่)ตามแนวทางของที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กพช.) เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 ที่มีมติกำหนดโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ1. ราคาก๊าซธรรมชาติที่ขายให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 2. ราคาก๊าซธรรมชาติที่ Shipper ปตท. ขายในกลุ่ม Old Supplyและ 3. ราคาก๊าซธรรมชาติที่ New Shipper ขายไฟฟ้าเข้าระบบใน Regulated Market นั้น

ขณะนี้ กกพ. อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) รายใหม่ 7 ราย คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.),บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด,บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด,บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก,บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่จะยื่นแสดงเจตจำนงในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ภายใต้โควตา 4.8 แสนตัน ว่ามีความต้องการนำเข้าในปีนี้ หรือไม่

โดยหากทั้ง 7 ราย ไม่มีความต้องการนำเข้า LNG หรือ การนำเข้ามาจะมีผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศนั้น ทาง กกพ. ก็จะไม่อนุมัติการนำเข้า และจะส่งโควตานำเข้าคืนกลับไปให้กับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซ(เก่า) อยู่แล้ว นำเข้ามาป้อนความต้องการใช้ก๊าซฯในประเทศ

“ตอนนี้ PTTGL และหินกองฯ ชัดเจนว่า ไม่ต้องการนำเข้าLNG ในปีนี้ ส่วน กฟผ.หากนำเข้า Spot LNG ซึ่งตอนนี้ราคาตลาดโลกแพงกว่าก๊าซฯในอ่าวมาก ก็อาจจะกระทบต่อต้นทุนค่าไฟได้ ดังนั้น หากเอกชน นำเข้ามาใช้ในโรงไฟฟ้าของตัวเอง หรือ แยกตัวออกไปจากระบบก๊าซรวม ก็น่าจะเป็นผลดีกว่า ซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้ ก็มีประมาณ 2 รายที่อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะนำเข้าหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กกพ. ยืนยันว่า ไม่ได้ตัดสิทธิการนำเข้าทั้ง 7 Shipper แต่การนำเข้ามาแล้วประเทศต้องได้ประโยชน์ ซึ่งเบื้องต้นแนวทางที่ กกพ.นำเสนอต่อ กพช.ไปนั้น จะเปิดทางให้ 7 Shipper สามารถแยกตัวออกไปจากสูตรโครงสร้างก๊าซฯ ที่ผูกพันกับต้นทุนค่าไฟฟ้ารวม คือ ให้เอกชนแต่ละรายพร้อมรองรับบริหารความเสี่ยงต้นทุนก๊าซฯที่นำเข้ามาผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือขายให้ลูกค้าโดยตรงก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวม ซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบการนำเข้า Spot LNG ในปีนี้

ดังนั้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งเป็นหนึ่งใน Shipper รายใหม่ สามารถนำเข้าได้ แต่ต้องแสดงข้อมูลว่าการนำเข้า LNG ครั้งนี้ ราคาจะไม่สูงกว่าการนำเข้า LNG ของ ปตท. และไม่เกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชนcredit : www.bangkokbiznews.com/news/detail/953948

ภาคพลังงานลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีแรกแล้วกว่า 1 แสนลบ.

“สุพัฒนพงษ์” ลุย โครงการ “พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” ผลักดันภาคพลังงานกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโควิด สร้างอาชีพ ก้าวข้ามวิกฤตโควิด-19 เผยครึ่งปีแรกลงทุนแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ครึ่งปีหลัง หวังจัดเก็บรายได้ปิโตรเลียมเข้ารัฐ 25,000 ล้านบาท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ รัฐบาลได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว และเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ความร่วมมือ “พลังงาน พลังใจ ขับเคลื่อนไทยให้ยั่งยืน” ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานมาอย่างต่อเนื่องเต็มกำลัง

โดยในมิติด้านเศรษฐกิจ ได้มีการผลักดันให้เกิดการลงทุนตามแผนการลงทุนปี 2564 กว่า 200,000 ล้านบาท เพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศให้เดินไปข้างหน้า โดยในครึ่งปีแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) มีเม็ดเงินลงทุนไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ผ่านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของ กระทรวงพลังงาน คือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

รวมทั้งบริษัทในเครือ  โดยในส่วนของ ปตท. มีโครงการลงทุนที่สำคัญ อาทิ โครงการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งใหม่ จังหวัดระยอง โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ 5 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี – วังน้อยที่ 6 การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) และการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

ขณะที่โครงการสำคัญในส่วนของ กฟผ. อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่อง1-2) โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางและกรุงเทพฯ เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก กระทรวงพลังงาน โดย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ยังสามารถจัดเก็บรายได้จากกิจการการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กว่า 25,000 ล้านบาท นำส่งรัฐ  ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญในการนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาประเทศในช่วงเวลาวิกฤตินี้

โดยในมิติด้านสังคมได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการเยียวยาอย่างรอบด้านทั้ง มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนด้านค่าใช้จ่ายพลังงาน ได้แก่ มาตรการลดค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคมและเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา และมีการลดค่าไฟฟ้าเพิ่มในรอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม หลังจากที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ส่วนมาตรการด้านการจ้างงานสร้างอาชีพ โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงานไปแล้วกว่า 36,000 ตำแหน่ง และยังจะมีการจ้างเพิ่มในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 อีก 2,300 ตำแหน่ง ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์

credit : www.bangkokbiznews.com/news/detail/953926

MV Asphalt Princess: Ship hijacked off UAE ordered to sail to Iran

MV Asphalt Princess: Ship hijacked off UAE ordered to sail to Iran

MV Asphalt Princess: Ship hijacked off UAE ordered to sail to Iran

A Panama-flagged ship has been hijacked by armed men in the Gulf of Oman and ordered to sail to Iran, Lloyds List Maritime Intelligence has confirmed.


The bitumen tanker MV Asphalt Princess is heading into the congested approach to the Strait of Hormuz, it said.
It is not clear who has seized the ship but analysts says Iranian forces will be suspected.


Iran’s Revolutionary Guards dismissed the reports as a pretext for “hostile action” against Tehran.
The incident comes less than a week after an oil tanker operated by an Israeli-owned company was attacked by a drone off Oman, killing two security guards – one British and the other Romanian.

Earlier, the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) advised shipping near Fujairah in the Gulf of Oman to exercise extreme caution.

A spokesperson for the UK Foreign Office said it was urgently investigating reports of an incident on a vessel off the UAE coast.

The White House called the reports “deeply disturbing”.

UKMTO had initially warned ships of an incident before declaring a “potential hijack” hours later.

Earlier in the day, four oil tankers reported that they were “not under command”, which usually means that a vessel has lost power and cannot steer. One of the ships later began moving, AP news agency reports.

An Oman Air Force marine patrol aircraft was seen flying over the sea at the same time, according to data from FlightRadar24.com.

Iran’s foreign ministry said reports involving several ships on Tuesday were “suspicious” and warned against any effort to “create a false atmosphere” against Tehran.

credit : www.bbc.com/news/world-middle-east-58078506