โรงกระจกแห่งทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า 24 ชม.

โรงกระจกแห่งทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า 24 ชม.

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงกระจกแห่งทะเลทรายโกบี ในเมืองตุนหวงของมณฑลกานซุ่ ในจีน ที่รับแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวัน และขับเคลื่อนการทำงานในยามค่ำคืน ด้วยเกลือหลอมละลายขนาด 100 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.4 ล้าน ตรม. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 390 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง (KWh) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงถึง 350,000 ตัน/ปี

ประกอบไปด้วยกระจก เฮลิโอสแตด มากกว่า 12,000 บาท และหอคอยดูดซับความร้อนสูง 260 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางวงทิวกระจก ถือเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเกลือหลอมเหลว ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใช้พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

Credit : https://www.xinhuathai.com/china/180841_20210225