โรงกระจกแห่งทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า 24 ชม.

โรงกระจกแห่งทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า 24 ชม.

โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงกระจกแห่งทะเลทรายโกบี ในเมืองตุนหวงของมณฑลกานซุ่ ในจีน ที่รับแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวัน และขับเคลื่อนการทำงานในยามค่ำคืน ด้วยเกลือหลอมละลายขนาด 100 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.4 ล้าน ตรม. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 390 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง (KWh) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงถึง 350,000 ตัน/ปี

ประกอบไปด้วยกระจก เฮลิโอสแตด มากกว่า 12,000 บาท และหอคอยดูดซับความร้อนสูง 260 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางวงทิวกระจก ถือเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเกลือหลอมเหลว ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใช้พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

Credit : https://www.xinhuathai.com/china/180841_20210225

SSI Schaefer จับมือพันธมิตรเพิ่มศักยภาพสามารถจัดเก็บอาหาร 145 ล้านกก. ใน 2 ปี

SSI Schaefer ผู้นำโลกด้านโซลูชันคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ประกาศเปิดตัวระบบคลังจัดเก็บสินค้าแบบห่วงโซ่ระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของฟิลิปปินส์ ที่เมืองทากิก ซึ่งจะทำให้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และการเตรียมพร้อมของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยศูนย์จัดเก็บสินค้าแห่งนี้ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา นับเป็นโครงการความร่วมมือล่าสุดในภูมิภาคนี้ หลังจากที่ทำสัญญา ASRS ที่ใหญ่กว่าสำหรับผู้ผลิตอาหารในระบบห่วงโซ่ความเย็นในสิงคโปร์ในปลายปี 2019 และทำให้ความสามารถด้านการเก็บอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านกิโลกรัมในภูมิภาคนี้

จากรายงานของ BSR พบว่า มูลค่าของการขายปลีกอาหารสูญหายไปถึง 37% ต่อปี เนื่องด้วยการบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการจัดการที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งบั่นทอนความเตรียมพร้อมของเราเพื่อรับเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม ฮาเวียร์ เปเรโญ่ ไปราดา กรรมการผู้จัดการประจำภาคพื้นเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเอสเอสไอ เชฟเฟอร์กล่าวว่า “สำหรับผู้นำในวงการอาหารและเครื่องดื่ม และผู้นำระบบห่วงโซ่อุปทาน ลักษณะที่เกิดขึ้นไปทั่วของเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

Credit : http://thewindustry.com/logistics/detail/a42403y2