Ivory Coast will use cocoa scrap to power West Africa’s largest biomass plant.

Ivory Coast will use cocoa scrap to power West Africa's largest biomass plant.

Ivory Coast will use cocoa scrap to power West Africa’s largest biomass plant.


If you have tried chocolate desserts during this time There’s a high likelihood of cocoa coming from the Ivory Coast. This West African country is the largest cocoa producer in the world.

More than 40% of cocoa beans on the market originate here. More than 6 million people are involved in cocoa production in the Ivory Coast. which until now is considered the number one export product of the country Cocoa from here has been delivered to people around the world for decades, but now the Ivory Coast is using cocoa components to power the country.

These wastes are becoming an important part of the Ivory Coast’s transition to renewable energy. After the successful pilot project Ivory Coast has already begun building a biomass plant that uses cocoa waste.

credit : https://bbc.in/3hqqaKa

Plant-based Food – เนื้อสัตว์จากพืชกลายเป็นเทรนด์อาหารโลก


Plant-based Food : คืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ท าจากพืชที่ให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ แต่พัฒนารสชาติกลิ่น และสีสัน ให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์

“โปรตีนเกษตร” ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Plant-based Food ซึ่งเป็นที่นิยมมานานแล้ว ในกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ แต่ด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การอาหารที่ก้าวหน้าไปมาก ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดมีความหลากหลาย รวมทั้งให้รสชาติกลิ่นและสีสัน เหมือนกับผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ Plant-based Food ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง?
ร้านอาหารเชนชื่อดัง Sizzler นำวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อจากพืช 100% มาพัฒนาสูตรอาหารได้ 4 เมนูหลัก เพื่อจับตลาดกลุ่มคนรักสุขภาพ

บริษัท Noblegen พัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่ผงวีแกนที่ชื่อ “EUNITE” เพื่อทดแทนแหล่งโปรตีนไข่ที่ได้จากสัตว์
เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการหลีกเลี่ยงการบริโภคไข่ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์โบราณผลิตโปรตีนที่คุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการตัดต่อพันธุกรรม

ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้านี้ ตลาด Plant-based Food จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ตามเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ รวมทั้งการตระหนักถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า แนวโน้มการท าตลาด Plant-based Food ของธุรกิจ Foodservice หลายแห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค จะเป็น Growth Engine ให้ตลาดนี้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี จากการที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของตลาด Plant-based Food ในไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฎจักรธุรกิจดังนั้น การทำตลาด ผู้ประกอบการจึงต้องให้สำคัญกับช่องทางการขายและฐานลูกค้าที่รองรบั ชัดเจน นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้ตลาด Plant-based
ในไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด นั่นคือ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ Plant-based products ตอบโจทย์เรื่องรสชาติ เนื้อสัมผัส และคุณค่าทางโภชนาการมากที่สุด


credit : https://bit.ly/2SwiPAc

อาหารโลก ราคาปรับสูงขึ้นในรอบ 6 ปี UN เฉลยสาเหตุ

อาหารโลก ราคาปรับสูงขึ้นในรอบ 6 ปี UN เฉลยสาเหตุ

องค์การสหประชาชาติ (UN) เผยรายงานอาหารโลกพุ่งสูงสุดในรอบ 6 ปี จากหลายสาเหตุ

เว็บไซต์รัสเซียทูเดย์ รายงานว่า ราคาอาหารโลกพุ่งสูงขึ้นในเดือน มกราคม ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน ได้แก่ ธัญพืช น้ำมันพืช น้ำตาล ตามรายงานขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAI) โดย FAI เผยว่า ดัชนีราคาอาหารเดือนมกราคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากเดือนธันวาคม ซึ่งถือว่าแตะอันดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 โดยดัชนี้ดังกล่าว ติดตามจากการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในราคาระหว่างประเทศของสินค้าอาหารที่ซื้อขายกันทั่วไป

ดัชนีราคาธัญพืชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร้อยละ 7.1 ต่อเดือนนำโดยราคาข้าวโพดที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 11.2 และขณะนี้สูงกว่าเดือนมกราคม 2563 ถึงร้อยละ 42.3 สะท้อนให้เห็นถึงอุปทานโลกที่ตึงตัวมากขึ้น ท่ามกลางการซื้อจำนวนมากจากจีน รวมถึงการผลิตและสต๊อกที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการระงับการจดทะเบียนการส่งออกข้าวโพดในอาร์เจนตินาชั่วคราว

รายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า ข้าวสาลีมีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากความต้องการทั่วโลก และการคาดการณ์ยอดขายที่ลดลงของรัสเซีย เนื่องจากภาษีส่งออกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในเดือนมีนาคม 2564 ขณะที่ความต้องการข้าวจากผู้ซื้อในเอเซียและแอฟริกายังช่วยหนุนให้ราคาพืชพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย น้ำมันพืชในเดือนมกราคม จำหน่ายได้มากกว่าเดือนธันวาคมถึงร้อยละ 5.8 ซึ่งนับว่าพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2555 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อน ได้แก่ การผลิตน้ำมันปาล์มที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เนื่องจากฝนที่ตกลงมามากเกินไป และการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหยุดงานประท้วงที่ยืดเยื้อในอาร์เจนตินา ซึ่งทำให้การส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองลดลง

Credit : https://www.prachachat.net/world-news/news-609650

การส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมง ปี 2564 มีแนวโน้มอย่างไร

การส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมง ปี 2564 มีแนวโน้มอย่างไร

การส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมงปี 2564 มีแนวโน้มจะหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ​​

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า COVID-19 ระลอกใหม่อาจส่งผลระยะสั้นต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร แต่ความท้าทายถัดจากนั้น น่าจะอยู่ที่อุปสงค์ในตลาดผู้บริโภคที่มีอยู่อย่างจำกัด การแข่งขันในตลาดการค้าที่รุนแรง เพราะคู่แข่งพร้อมขยับไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แต่ความสามารถด้านการแข่งขันของไทยกลับยังไม่สามารถกระเตื้องขึ้นมาได้ เนื่องจากมีปัจจัยกดดันเรื่องค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มจะแข็งค่า รวมถึงสถาน การณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังคงยืดเยื้อ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเผชิญกับภาระต้นทุนและสินค้าแข่งขันได้ยากลำบากมากขึ้น กดดันให้ภาพการส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมงปี 2564 มีแนวโน้มจะหดตัวต่อเนื่องจากปีก่อน

ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าในห่วงโซ่ประมงของไทย ปี 2564 น่าจะอยู่ที่ระดับ 5,200-5,440 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวอยู่ในกรอบ -5.0% ถึง 0.0% โดยสินค้าที่มีโอกาสหดตัวต่อเนื่องจะอยู่ในกลุ่มสินค้าประมง ส่วนอาหารทะเลแปรรูปนั้น อาจได้รับอานิสงส์จากความต้องการในตลาดที่มีอยู่บ้าง โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ด้วยฐานที่ขยับสูงขึ้นในปี 2563 จากความต้องการที่เร่งขึ้นในตลาดหลักช่วง Lockdown ปีก่อน อาจทำให้ภาพการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับการรับมือกับตลาดผู้บริโภคในภาวะซบเซา ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งและสอดรับกับตลาดผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ส่วนในระยะยาว ประเด็นด้านแรงงานและความปลอดภัยด้านอาหาร อาจถูกหยิบยกมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้ามากขึ้น

ดังนั้น ผู้ประกอบการอาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการเพิ่มเติม แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับสินค้าในห่วงโซ่ประมงของไทยในระยะยาว

Credit : https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/seafood-z3184.aspx

SSI Schaefer จับมือพันธมิตรเพิ่มศักยภาพสามารถจัดเก็บอาหาร 145 ล้านกก. ใน 2 ปี

SSI Schaefer ผู้นำโลกด้านโซลูชันคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ประกาศเปิดตัวระบบคลังจัดเก็บสินค้าแบบห่วงโซ่ระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของฟิลิปปินส์ ที่เมืองทากิก ซึ่งจะทำให้ความสามารถด้านโลจิสติกส์และการเตรียมพร้อมของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยศูนย์จัดเก็บสินค้าแห่งนี้ ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วในเดือนก.พ. ที่ผ่านมา นับเป็นโครงการความร่วมมือล่าสุดในภูมิภาคนี้ หลังจากที่ทำสัญญา ASRS ที่ใหญ่กว่าสำหรับผู้ผลิตอาหารในระบบห่วงโซ่ความเย็นในสิงคโปร์ในปลายปี 2019 และทำให้ความสามารถด้านการเก็บอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้นอีก 20 ล้านกิโลกรัมในภูมิภาคนี้

จากรายงานของ BSR พบว่า มูลค่าของการขายปลีกอาหารสูญหายไปถึง 37% ต่อปี เนื่องด้วยการบรรจุภัณฑ์ การจัดเก็บ และการจัดการที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งบั่นทอนความเตรียมพร้อมของเราเพื่อรับเหตุการณ์ที่นอกเหนือการควบคุม ฮาเวียร์ เปเรโญ่ ไปราดา กรรมการผู้จัดการประจำภาคพื้นเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเอสเอสไอ เชฟเฟอร์กล่าวว่า “สำหรับผู้นำในวงการอาหารและเครื่องดื่ม และผู้นำระบบห่วงโซ่อุปทาน ลักษณะที่เกิดขึ้นไปทั่วของเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างเช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

Credit : http://thewindustry.com/logistics/detail/a42403y2

การขนส่งอาหาร ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังคงสดใส โดยได้แรงหนุนจากความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงาน “อาหารไทยอาหารโลก” ว่าแม้ เศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอเศรษฐกิจการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไป ค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการระบาดของโรคไวรัสทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหาร

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับ 11 ของโลกโดยมีมูลค่าการจัดส่ง 33.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2561 เราคาดว่าประเทศไทยจะสามารถปรับปรุงการจัดอันดับและเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ แรงหนุนจากความต้องการอาหาร  ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารทะเลแช่แข็งไก่แช่แข็งปลาทูน่ากระป๋องกุ้งแช่แข็งและแปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เครื่องดื่มเครื่องปรุงรสหรืออาหารสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูงการตลาดที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลาก หลาย กระทรวงพาณิชย์ ให้คำมั่น ที่จะผลักดันกลยุทธ์การผลิตนำการตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทย ด้วยนวัตกรรมเปิดตัวการตลาดเชิงรุกมากขึ้น อัพเกรดโลจิสติกส์ และเร่งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พันธกิจทั้งสองมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ฟาร์มไทย ขณะเดียวกันก็พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์

โดยมีเป้าหมาย ที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการแปรรูปอาหารของอาเซียนและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหาร 10 อันดับแรกสู่ตลาดโลกภายในปี 2570

Credit : https://www.bangkokpost.com/business/1952740/food-shipments-remain-bright-spot-despite-virus