Synergy + : ALP รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่ความสำเร็จ

กิจกรรมสัมนา Kick Off ประจำปี 2022 หรือสายธารครั้งที่ 19 สำหรับธีมในปีนี้คือ Synergy Plus ALP รวมพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่ความสำเร็จ โดยขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์

โดยงานนี้ถือเป็นการรวมพลังในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงรับทราบแนวทางในการทำงานจากทีมบริหาร และนำเสนอธุรกิจใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนางานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างการบริการที่เหนือความคาดหวังได้อย่างน่าประทับใจ

นำทีมโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายขาย ทีมงานขาย และพนักงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมและให้คำมั่นสัญญาในการให้บริการด้วยความเป็นเลิศ และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ตามธีมในปีนี้ คือ “การรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่ความสำเร็จ”

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG