บมจ.อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF) หลังเป็นบริษัทแรกที่ได้รับใบอนุญาตผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก)
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชงจาก อย.  โดยนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

                     โดยใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จากกันชงผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะกัญชง ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

credit: https://www.kaohoon.com/news/458329

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *