โรดแมปของสิงคโปร์นี้ อาจใช้เป็นแม่แบบสำหรับประเทศอื่นๆ เพื่อคืนชีวิตปกติให้ประชาชน เปิดการท่องเที่ยว เปิดเศรษฐกิจ การเดินทาง ให้กลับมาเหมือนเดิม หลังประชาชนต้องทนทรมานกับโควิดมานานกว่านับปี

ตามแผนของรัฐบาลสิงคโปร์ได้กำหนด 4 ข้อ ที่สำคัญคือ 

1. การเร่งกระจายฉีดวัคซีนในวงกว้าง ด้วยวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เน้นสร้างภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 

2. การตรวจหาเชื้อด้วยความรวดเร็ว ด้วยการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจเชื้อได้ง่ายและหลายวิธี รัฐบาลสิงคโปร์ได้แจกจ่ายชุดตรวจหาแอนติเจนแบบเร็ว (antigen rapid test) รวมทั้งชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน และกำลังจะจัดหาอุปกรณ์ใหม่ๆ มาใช้งาน เช่น ชุดตรวจหาเชื้อจากลมหายใจ (breathalyzer) ซึ่งใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีในการตรวจ รวมทั้งชุดตรวจหาเชื้อในน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือน ซึ่งสามารถระบุแหล่งคลัสเตอร์ได้

3. มุ่งมั่นค้นหาวิธีรักษาที่ได้ผลดีกว่าเดิม ในบทความระบุว่าสิงคโปร์ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโควิดด้วยวิธีที่หลากหลาย รวมถึงมียาอีกหลายสูตรที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วลดอาการป่วยลุกลามและเสียชีวิต โดยกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์จะยังคงติดตามข่าวสารการพัฒนายาและวิธีรักษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชาวสิงคโปร์จะสามารถอยู่กับโควิดและใช้ชีวิตตามวิถีความเป็นปกติใหม่ (New Normal) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลได้ดี และช่วยกันลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ รวมถึงการรับรู้และการยอมรับของคนในสังคมว่าว่าโควิดจะไม่น่ากลัวอีกอีกต่อไปและจะกลายเป็นเพียงโรคประจำท้องถิ่นที่มาตามฤดูกาล 
credit: www.voicetv.co.th/read/Xqnsukxdm

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *