กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ #ไฟไฟม้โรงงานกิ่งแก้ว


เมื่อวานนี้ (5 กรกฎาคม) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้นำรถตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ไปติดตั้งบริเวณเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ด้านทิศเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) เพื่อติดตามเฝ้าระวังผลกระทบจากไฟไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอล จำกัด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดยสารมลพิษที่ตรวจวัด ได้แก่ PM10, PM2.5, CO, NO2, SO2, O3 และ H2S นอกจากนี้ คพ. จะนำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร (Outdoor) ไปติดตั้งเพิ่มเติมตามชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองและผลกระทบที่ชุมชนจะได้รับจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวต่อไป 

credit: https://workpointtoday.com/fire-king-kaew/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *