ประธานาธิบดีอียิปต์ อนุมัติ แผนการขององค์การคลองสุเอช (SCA) มุ่งขยาย และขุดใต้ของคลองสุเอช ให้กว้าง และลึกกว่าเดิม

โครงการนี้ จะขยายคลองสุเอชช่วงหนึ่ง ที่มีระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ให้กว้างและลึกกว่าเดิม จากการที่ช่องที่เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เอเวอร์ กิฟเวน เกยตื้นและปิดกั้นการสัญจรเป็นเวลานานกว่า 6 วัน ในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งทั่วโลก

ซิซี กล่าวว่า โครงการนี้ควรแล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยเหตุการณ์เรือยักษความยาว 440 เมตรเกยตื้นนี้ สะท้อนความเร่งด่วนของการขยายลำคลองอันเป็นทางน้ำระหว่างประเทศสายนี้

โอซามา เรบี ประธานองค์การ ระบุว่า คลองสุเอชช่วงระหว่าง เมืองสุเอช และทะเลสาบ เดอะ บิทเตอร์ เลก ที่มีระยะทาง 30 กิโลเมตร จะถูกขยายให้กว้าง 40 เมตร และถูกขุดเพิ่มให้มีความลึกเพิ่มจาก 20 เป็น 21 เมตร

ซิซี ได้เปิดเผยแผนการข้างต้นนี้ระหว่าง ร่วมพิธี เปิดโครงการทางน้ำ การประมง และพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบวิดีโอ โดยพิธีดีงกล่าวจัดขึ้นริมคลองสุเอช ในจังหวัดอิสไมเลีย เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา

Credit : https://www.xinhuathai.com/inter/200380_20210512

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *