เทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการใช้วัสดุ พอลิเมอร์ poly chlorotri- fluoroethylene (PCTFE) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชนิด fluoro polymer ที่มีคุณสมบัติเหมาะแก่การใช้งานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และทาง Honeywell ได้นำมาใช้ด้วยการเป่าขึ้นรูปเพื่อทำเป็นโครงสร้างวัสดุชนิดหลายชั้นซ้อนที่เหมาะแก่การทำเป็นขวดและขวดแก้วขนาดเล็กสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ยา วัคซีน สาร biologics และ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเป็นอุปกรณ์ทำแลบขนาด และรูปทรงต่าง ๆ ตามสั่งได้อีกด้วย

ขวด Aclar Edge มีประสิทธิภาพในการกันความชื้นที่เทียบเคียงได้กับแก้วและยังสามารถกันการผ่านของออกซิเจนได้ดีกว่าภาชนะที่ทำจากพอลิเมอร์ทั่วไป นอกจากนี้ Aclar Edge ยังมีคุณสมบัติในการกันการกระแทกและน้ำหนักที่เบากว่าแก้วถึง 75% จึงมีข้อได้เปรียบหลายประการไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเรื่องแก้วแตก การลดการปนเปื้อนของตัวยา และการลดต้นทุนในการขนส่ง ขวด Aclar Edge นี้ไม่มีสารเติมแต่งชนิดใด ๆ ที่อาจจะละลายหรือถูกปล่อยออกมาจากตัววัสดุได้ และถูกผลิตครั้งแรกเป็นสินค้าตัวอย่างในเดือนมิถุนายน ปี 2020 และปัจจุบันถูกจัดจำหน่ายแล้วในขนาดตั้งแต่ 100 ถึง 500 มิลลิลิตร

Credit : http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.aspx?id=21244

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *