เมื่อช่วงต้นเดือน ราคาแร่เหล็กนำเข้าลดลง 2.51 US ราคาไปอยู่ที่ 162.83 US ข้อมูลจาก Steel Home

Tangshan เมืองผลิตเหล็กชั้นนำของจีน ได้อัพเดทเกี่ยวกับข้อจำกัดที่แตกต่างของผลผลิตเหล็กสำหรับการลดการปล่อยมลพิษซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2021

โดยบริษัท ที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ที่ระบุไว้ ภายใต้แผนต่อต้านมลพิษฉุกเฉิน หรือมีการปล่อยมลพิษอย่างผิดกฎหมายจะถูกรวมอยู่ในการดำเนินการ   ผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้โรงงานต่าง ๆ ชะลอการจัดหาแร่เหล็ก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง

การจำกัดปริมาณการผลิตเหล็กในปีนี้ จะเข้มงวดมากขึ้นและบ่อยขึ้นในประเทศจีน เนื่องจากประเทศตั้งเป้าหมาย ที่จะลดการผลิตเหล็กดิบ มุ่งมั่นที่จะลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2060

Credit : http://iiu.isit.or.th/th/news/ Iron%20Industry%20News/Content-4744.aspx

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *