โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โรงกระจกแห่งทะเลทรายโกบี ในเมืองตุนหวงของมณฑลกานซุ่ ในจีน ที่รับแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวัน และขับเคลื่อนการทำงานในยามค่ำคืน ด้วยเกลือหลอมละลายขนาด 100 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1.4 ล้าน ตรม. สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปีละ 390 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง (KWh) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงถึง 350,000 ตัน/ปี

ประกอบไปด้วยกระจก เฮลิโอสแตด มากกว่า 12,000 บาท และหอคอยดูดซับความร้อนสูง 260 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางวงทิวกระจก ถือเป็นโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์แบบเกลือหลอมเหลว ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ถือเป็นเทคโนโลยีประยุกต์ใช้พลังงานที่เกิดขึ้นใหม่ และมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน

Credit : https://www.xinhuathai.com/china/180841_20210225

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *