ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานมูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี 2563 จะอยู่ที่ 24.9 พันล้านเหรียญสหรัฐเทียบเท่ากับการเติบโต 3.0% YoY

เนื่องจากวิกฤต COVID-19 ทำให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์อาหารจากคู่ค้าของไทย นอกจากนี้ผู้ผลิตไทยยังสามารถรักษามาตรฐานการผลิตโดยมีปศุสัตว์ (ไก่) ผลไม้ (สด / แช่เย็น / แช่แข็ง) และอาหารแปรรูป (อาหารทะเล / ผัก) ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของตลาด

สำหรับปี 2564 ความท้าทายในปีนี้ยังคงมีอยู่ ได้แก่ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกโอกาสที่โควิด -19 จะกลับมาฟื้นตัวค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องติดตามคือปริมาณผลิตภัณฑ์อาหารที่มากขึ้นซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดและการเพิ่มน้ำหนักของการกระจายพอร์ตการลงทุนในภูมิภาคตามธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งสองปัจจัยน่าจะส่งผลให้การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยเติบโตขึ้น

เบื้องต้นการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ในช่วง 25.15 – 26.15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือขยายตัว 1.0 – 5.0% YoY หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปศุสัตว์ (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากไก่) ผลไม้ (สด / แช่เย็น / แช่แข็ง) เครื่องปรุงรสอาหารและสมุนไพร ในขณะเดียวกันประเภทผลิตภัณฑ์ที่อาจมีการเติบโต จำกัด หรือมีแนวโน้มที่จะหดตัว ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋อง และ การส่งออก

Credit : https://kasikornresearch.com/en/analysis/k-econ/business/Pages/z3165-beverage.aspx

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *