ในอนาคตอันใกล้ มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหารอย่าง GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นพื้นฐานและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จะยิ่งทวีความสำคัญและเป็นตรารับรองคุณภาพอาหารที่ผู้บริโภคมองหา

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารจึงควรพิจารณาลงทุนเทคโนโลยีระบบ Automation ตามสภาพการดำเนินธุรกิจของตนเพื่อผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้าของตนได้ในยุคนี้

ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมด้านนี้ยังคงมีความเสี่ยงด้านแรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการจำต้องหันกลับมาพิจารณาลดการพึ่งพิงแรงงานให้น้อยลง และทางออกหนึ่งหลังจากวิกฤตคลี่คลายลง คือ การใช้งานระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ หรือ Automation ให้มากขึ้น

นอกจากด้านการผลิตแล้ว ในมุมมองผู้บริโภค การใช้งานระบบ Automation ยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตอบโจทย์ความกังวลของผู้บริโภคต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมจากช่วงก่อนการระบาดของโควิดได้ด้วย

Credit : https://www.salika.co/2020/06/07/automation-revolution-in-food-processing-industry-fight-covid/

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *