อุตสาหกรรมอาหารของไทยยังคงสดใส โดยได้แรงหนุนจากความต้องการอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19

รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวในงาน “อาหารไทยอาหารโลก” ว่าแม้ เศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอเศรษฐกิจการค้าที่ยังคงดำเนินต่อไป ค่าเงินบาทที่แข็งค่าและการระบาดของโรคไวรัสทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการส่งออกอาหาร

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อันดับ 11 ของโลกโดยมีมูลค่าการจัดส่ง 33.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 เพิ่มขึ้น 3% จากปี 2561 เราคาดว่าประเทศไทยจะสามารถปรับปรุงการจัดอันดับและเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ แรงหนุนจากความต้องการอาหาร  ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้อาหารทะเลแช่แข็งไก่แช่แข็งปลาทูน่ากระป๋องกุ้งแช่แข็งและแปรรูปน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เครื่องดื่มเครื่องปรุงรสหรืออาหารสัตว์เลี้ยง

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบเทคโนโลยีการประมวลผลขั้นสูงการตลาดที่ยอดเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความหลาก หลาย กระทรวงพาณิชย์ ให้คำมั่น ที่จะผลักดันกลยุทธ์การผลิตนำการตลาดเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทย ด้วยนวัตกรรมเปิดตัวการตลาดเชิงรุกมากขึ้น อัพเกรดโลจิสติกส์ และเร่งการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

พันธกิจทั้งสองมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ฟาร์มไทย ขณะเดียวกันก็พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์

โดยมีเป้าหมาย ที่จะทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการแปรรูปอาหารของอาเซียนและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหาร 10 อันดับแรกสู่ตลาดโลกภายในปี 2570

Credit : https://www.bangkokpost.com/business/1952740/food-shipments-remain-bright-spot-despite-virus

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *