‘อาหารจากพืช 2.0’  อนาคตของอาหารจากพืชที่โดนใจผู้บริโภค

ในขณะที่กระแสอาหารจากพืชกำลังมาแรง แต่หลายคนที่ได้ลองชิมมักไม่คุ้นเคยกับรสชาติแฝงและลักษณะของอาหารประเภทนี้ จึงทำให้เกิดอคติกับอาหารจากพืช ทางด้านผู้ผลิต นักวิทยาศาสตร์ทางอาหาร และนักเทคโนโลยี ต่างพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้ โดยได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์จากพืชทั้งหลาย เพื่อให้มีรสชาติอร่อยและมีลักษณะทางประสาทสัมผัสใกล้เคียงกับอาหารที่มาจากสัตว์มากที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นอาหารจากพืช 2.0 (Plant-based 2.0) สำหรับบทความนี้ เราขอนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์และวิธีการที่นำมาให้พัฒนาอาหารจากพืชนี้ที่น่าสนใจมาให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างแนวทางเพื่อปรับปรุงลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช

1. วิธีการปรับเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์นมจากพืชให้ใกล้เคียงนมวัว

ผลิตภัณฑ์นมมีกราฟการละลายที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลมาจากไขมันอิ่มตัวรูปแบบเฉพาะที่พบในนมจากสัตว์ สำหรับผลิตภัณฑ์จากพืชรูปแบบใหม่ๆ ทางทีมนักวิจัยได้ค้นพบการนำไขมันจากพืชหลากหลายชนิดมาผสมกัน โดยหนึ่งในนั้นคือมะพร้าว ซึ่งผลที่ได้คือไขมันที่มีโปรไฟล์การละลายและมีคุณสมบัติในการเคลือบทั่วทั้งปากที่คล้ายคลึงกับไขมันของนมจากสัตว์ บริษัทสตาร์ทอัปหลายแห่ง เลือกใช้การหมักที่มีความเที่ยงตรงเพื่อสร้างองค์ประกอบให้คล้ายกับผลิตภัณฑ์นม โดยการใช้จุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับพันธุกรรมเพื่อผลิตเวย์และเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในนมจากสัตว์ จึงทำให้ได้โปรตีนที่มีลักษณะเดียวกันกับในนมวัว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีรสชาติคล้ายกับผลิตภัณฑ์นมจากสัตว์อย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของส่วนผสมที่ใช้หรือค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งนี้ บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้ยังวางแผนทำการศึกษาถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบกับการใช้ส่วนผสมต่างๆ ที่ทำจากพืชเท่านั้น เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาโดยบริษัทผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์จากนมที่มีชื่อเสียง และผู้ที่มีโอกาสได้ทดลองชิมผลิตภัณฑ์นมจากพืชที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอธิบายให้ฟังว่า นมจากพืชนี้มีรสชาติที่แตกต่างจากนมจากสัตว์อยู่บ้างเล็กน้อย แต่เนื้อสัมผัสและความเข้มข้นในปากมีความคล้ายคลึงกับนมจากสัตว์มาก ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของการพัฒนานมจากพืชให้ใกล้เคียงกับนมจากสัตว์มากที่สุด


Credit : www.foodfocusthailand.com/whats-in/plant-based-2-0-the-future-of-plant-based-food-to-attractive-more-consumer

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG