สัญญาณดี Google เผยท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัวคำค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

เป็นหลายปีที่หนักหนาสาหัส สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นอีกเส้นเลือดสำคัญของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาติที่หายไปเกือบ 100% แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเริ่มดีขึ้น การฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวไทย ก็เริ่มมีส่งสัญญาณที่ดีขึ้นเช่นกัน 

โดยวันนี้ (16 มิ.ย.) ในการประชุม Google Hotelier Summit 2022 ซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานคร Miss Laura Marie Arens Head of Travel Vertical Search APAC, Google ตัวแทนจากบริษัท Google ที่เข้าร่วมงานได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยว่า ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังรัฐบาลยกเลิกระบบ Test & Go ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเที่ยวไทยมากขึ้น โดยข้อมูลการค้นหาจากเว็บไซต์ของ Google พบว่า การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ 

ด้านนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันแรงงานในภาคการท่องเที่ยวหายไปกว่าครึ่ง ทำให้เกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากเพื่อรองรับการฟื้นตัวการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยโรงแรมที่มีทุนหนาใช้วิธีเพิ่มค่าจ้างเพื่อรั้งตัวพนักงานไว้ ส่วนธุรกิจรายย่อยไม่สามารถจ่ายค่าจ้างพนักงานได้เท่าโรงแรมที่มีทุน ทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี

สัญญาณดี Google เผยท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัวคำค้นหาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ

ส่วนเทรนด์การท่องเที่ยวในอนาคตมองว่า สัดส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจและพักผ่อน นักท่องเที่ยวสุขภาพ และนักท่องเที่ยวแบบอิสระจะเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวยุคใหม่จะมุ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับจากท้องถิ่น และต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

Credit : www.nationtv.tv/news/378876765

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG