“ลงทะเบียนกัญชา” กัญชง ใช้ในเครื่องสำอาง อาหารเพื่อขาย ผู้ประกอบการควรรู้

“ปลดล็อกกัญชา” ลงทะเบียนกัญชา การจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือน ส่วนเรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ คือการนำกัญชา กัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องสำอาง หรืออาหารเพื่อจำหน่าย จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ปลดล็อกกัญชา” ลงทะเบียนกัญชา การจดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือน หลังจากที่กัญชา กัญชง จะไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งประชาชนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพียงแต่จดแจ้งนั้น ส่วนเรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ คือการนำกัญชา กัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบเครื่องสำอาง หรืออาหารเพื่อจำหน่าย จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การนำส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2020 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2015 เรื่อง การใช้กัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้น้ำมัน/สารสกัดจากเมล็ดกัญชงจะต้องมีปริมาณสาร THC ที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 0.2 %w/w ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ Soft gelatin capsule/ ช่องปาก/ จุดซ่อนเร้น ที่จะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 0.001 %w/w และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2021 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2015 เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชงจะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w โดยอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้น ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด

(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2021 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2015 เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชาในเครื่องสำอาง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีส่วนผสมของส่วนของกัญชาจะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w โดยอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ล้างออกเท่านั้น ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด

(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2021 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง 2015 เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง กำหนดให้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2 %w/w

ยกเว้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบน้ำมัน/ Soft gelatin capsule ที่จะต้องมีปริมาณสาร THC ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไม่เกิน 0.001 %w/w โดยที่ความเข้มข้นสูงสุดของสาร CBD ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต้องไม่เกิน 1 %w/w และแสดงคำเตือนตามที่กำหนด

ทั้งนี้ วัตถุดิบน้ำมัน/สารสกัดจากเมล็ดกัญชง ส่วนของกัญชา กัญชง และ สาร CBD ที่ได้จากกัญชา กัญชง ที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องต้องเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตในประเทศ ไม่อนุญาตการนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวรวมถึง CBD สังเคราะห์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศฯ ทั้ง 4 ฉบับข้างต้น

การนำส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD มาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อจำหน่าย จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้

เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425) 2021 (ฉบับที่ 427) 2021 และ (ฉบับที่ 429) 2021 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการใช้ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ส่วนของพืช ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และสารสกัดแคนนาบิไดออล สามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือขออนุญาตใช้ฉลากอาหารเพื่อรับเลขสารบบอาหาร โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เงื่อนไขชนิดอาหารและปริมาณ CBD/THC และแสดงคำเตือนเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องดำเนินการดังนี้

1. ยื่นขอสถานที่ผลิตอาหาร

2. ยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากกองอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรณีสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตามจังหวัดที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหารนั้น ๆ และสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ กองอาหาร >> หัวข้อ : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกัญชา กัญชง และสารสกัด CBD และคู่มือประชาชนผ่านลิงค์ https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx (คลิกที่นี่)

วิธีจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ผ่านแอปฯ “ปลูกกัญ

  1. ลงทะเบียน
  2. จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
  3. รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ยังสามารถ ลงทะเบียนจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชง ได้ที่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th (คลิกที่นี่) หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ call center โทร 1556 กด 3

Credit : www.bangkokbiznews.com/business/1009213

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG