บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ร่วมกับลูกค้า ประจำปี 2023

บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ตัวแทนนำเข้า และจำหน่าย เคมีในหลากหลาย อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง หมึกพิมพ์ Coating พลาสติก กาว ยาง ปิโตรเคมีและงานก่อสร้าง มามากกว่า 34 ปี โดยได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอสินค้าคุณภาพ การให้บริการข้อมูลเชิงเทคนิค รวมถึงพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมเคมี มาอย่างยาวนาน โดยใน 2566  บริษัทฯ  ได้จัดกิจกรรมพิเศษ 3 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรม “รู้จักตนเองในแง่มุมต่างๆ ด้วย Art Therapy” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทำกิจกรรมเพื่อค้นหาและเปิดรับกับสถาวะอารมณ์ของตนเอง ดูแลจัดการกับความเครียด ความเศร้า หรือทำความเข้าใจกับประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆที่เป็นปัญหาอย่างเหมาะสม โดย คุณอาย ชลนนี ผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันศิลปะบำบัดแห่งประเทศไทยและสถาบันศิลปะบำบัดนานาชาติแห่งประเทศแคนาดา วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
  • กิจกรรม “เสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง Colour Your Life” จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ในการสร้างภาพลักษณ์และบุคคลิกภาพทั้งในเชิงบุคคลและเชิงธุรกิจ โดย ที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันภาพลักษณ์นานาชาติ International Certified Image Consultant (CIC) จาก Association Of Image Consultants International  ครูกิ๊ฟ คริมา รองประธานสมาคมที่ปรึกษาภาพลักษณ์นานาชาติ แห่งประเทศไทย (AICI Thailand)
  • กิจกรรม “เสริมพลังชีวิต ด้วยเครื่องประดับมงคล” คัดสรรความสุขและเติมความสุขของตนเอง โดยพลังงานธรรมชาติ การรู้จัก หินที่เหมาะกับตนเอง และสามารถนำมาเป็นเครื่องประดับเพื่อช่วยส่งเสริมโชคลาภ การเงิน การงาน รวมถึงสุขภาพที่ดี

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG