บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด เข้าร่วมงาน Food Focus Thailand Roadshow 2024 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น จ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

หัวข้อการจัดงาน คือ  ACCELERATING THE FUTURE OF F&B INDUSTRY WITH INNOVATION AND TECH OPTIMIZATION (ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี) โดยในงาน บริษัท ได้นำเสนอสินค้าเพื่อเป็น Solution เพื่อ เพิ่มศักยภาพ และมูลค่า ให้ผู้ประกอบการ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม จากท้องถิ่น สู่การเติบโตในอุตสาหกรรมอาหารทั้งในประเทศและการส่งออก

สินค้า Highlight สำหรับงานในครั้งนี้ คือ Fuming Meat E โดยสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เป็นสารช่วยในการปรับปรุงเนื้อสัมผัส ให้ผลิตภัณฑ์อุ้มน้ำ เนื้อเด้ง นุ่มมากขึ้น โดยไม่มีส่วนประกอบของสารฟอสเฟต  สามารถใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู หรืออาหารทะเลต่างๆ

นอกจากนี้ มีสินค้าสารแต่งกลิ่น นำเข้าจากประเทศเกาหลี เป็น Flavors ที่มี Profile ชัด ใช้ได้ทั้งใน เครื่องดื่ม ขนม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์

ขอขอบคุณผู้ประกอบการ ทุกท่านที่ให้ความสนใจ  ในการเข้าเยี่ยมชมบูธ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงขอสินค้าเพื่อทดลองใช้ และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ปรึกษาพูดคุยปัญหา ร่วมกัน หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านในโอกาสหน้า

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG