น้ำเชื่อมบริสุทธิ์ นวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ในปี 2020 บริษัทโคคา-โคล่า อินโดนีเซีย ได้ร่วมทุนกับโรงงานผลิตน้ำตาล และสร้างโรงงานผลิตน้ำเชื่อมบริสุทธิ์ขึ้น เพื่อผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานของพวกเขาจำนวน 5 แห่งในประเทศอินโดนีเซีย โครงการนี้ถือเป็นต้นแบบให้กับโรงงานโคคา-โคล่าทั่วโลกที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมบริสุทธิ์เป็นสารให้ความหวาน และความต้องการใช้น้ำเชื่อมบริสุทธิ์ในท้องตลาดที่เพิ่มมากขึ้นได้ผลักดันให้มีการสร้างโรงงานผลิตน้ำเชื่อมบริสุทธิ์ในประเทศไทยมากถึง 7 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 60,000 ตันต่อปี

โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมบริสุทธิ์คือ การลดต้นทุนการผลิต และความสะดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูงและต้องการใช้วัตถุดิบในรูปของเหลว และไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่ กาแฟและชาพร้อมดื่ม ฯลฯ หากใช้น้ำตาลทรายขาวจะต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมก่อนนำไปใช้ ซึ่งรวมถึงการละลายน้ำตาลให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสม การกรองด้วยถ่านคาร์บอน และการกรองด้วยกระดาษกรองที่มีความละเอียดสูง ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและยังเสียเวลาในการดำเนินงาน ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมบริสุทธิ์จึงสามารถช่วยลดทอนขั้นตอนเหล่านี้ออกไป ช่วยลดต้นทุนในการผลิต และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานได้อีกด้วย

Credit : www.foodfocusthailand.com/whats-in/liquid-sugar-production-innovation-can-change-the-world-of-the-food-and-beverage-industry

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG