จบปัญหาเน่าเสียอย่างปลอดภัย ด้วย COAT ROLL TH

ปัญหาการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปทั้งเบเกอรี่และเนื้อสัตว์แปรรูป ถือเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก เนื่องจากสาเหตุของการเน่าเสียเกิดจากสิ่งที่เรามองไม่เห็น นั่นคือ เหล่าจุลินทรีย์ตัวน้อยที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราทั้งในอากาศ น้ำ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหาร ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะใช้อาหารนั้น ๆ เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารในการเจริญเติบโต แพร่พันธุ์ และปล่อยของเสีย หากจุลินทรีย์ในอาหารมีจำนวนมากเกินไป จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเน่าเสีย จนเกิดลักษณะที่ไม่พึ่งประสงค์ ส่งผลให้ “เสียโอกาสทางการขาย”

แต่ปัญหาการเน่าเสียก็สามารถจัดการได้ด้วยกระบวนการถนอมอาหารต่าง ๆ เช่น การใช้ความร้อน ความเย็น ความเค็มของเกลือ หรือแม้แต่การใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เราเรียกกันจนชินปากว่า “สารกันบูด หรือ วัตถุกันเสีย (Preservatives)” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุเจือปนอาหาร ทำหน้าที่ชะลอหรือยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายจุลินทรีย์ในอาหาร เช่น สารกลุ่มกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อน ซึ่งสารที่นิยมใช้ คือ โซเดียมเบนโซเอต (Sodium benzoate) และแคลเซียมโปรปิโนเอต (Calcium propionate) ที่ใช้ในเบเกอรี่และเครื่องดื่ม และสารกลุ่มไนเตรทหรือไนไตรท์ที่ชาวบ้านเรียกว่า ดินประสิว ที่ใช้ในเนื้อสัตว์แปรรูป และโพแทสเซียมซอร์เบต (Potassium sorbate) ที่ใช้ในชีส ไวน์ และโยเกิร์ต เป็นต้น

วัตถุกันเสียเหล่านี้หากใช้ในปริมาณที่มากเกินกำหนด จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และอาจรบกวนกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดที่มีความอ่อนไหวในบางขั้นตอน อย่างขั้นตอนการขึ้นโดว์ (dough) ของขนมปัง และเพื่อจบปัญหาการเน่าเสียและได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีกว่าการใช้ “วัตถุกันเสีย” จึงได้มีผลิตภัณฑ์ “COAT ROLL TH” ที่ตอบโจทย์ผู้ผลิตได้อย่างครบถ้วน

“COAT ROLL TH” จัดเป็นสารปรับสภาพความเป็นกรด – ด่าง ที่ไปช่วยปรับความเป็นกรดในอาหาร ให้มีประสิทธิภาพในการยืดอายุอาหารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดภัย และไม่รบกวนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่จัดว่าเป็น “วัตถุกันเสีย” โดยผลิตจากสารปรับสภาพความเป็นกรดที่ทำงานร่วมกัน 2 ชนิด ได้แก่ เกลือโซเดียมของกรดอะซิติก หรือ “โซเดียมอะซิเตท (Sodium Acetate)” และ “กรดฟูมาริก (Fumaric Acid)” ซึ่งกรดทั้ง 2 ชนิด เป็นกรดอินทรีย์ธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อร่างกาย และมีโครงสร้างทางเคมีที่ไม่ซับซ้อน

ด้วยการทำงานประสานกันของโซเดียมอะซิเตทกับดกรดฟูมาริก และเทคโนโลยีการผลิตเฉพาะของ “COAT ROLL TH” ที่เคลือบกรดฟูมาริกด้วยน้ำมันปาล์ม ทำให้ “COAT ROLL TH” สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการทำงานของ “COAT ROLL TH” จะไม่รบกวนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเริ่มจากใส่ “COAT ROLL TH” ประมาณร้อยละ 0.3 – 0.5 ของน้ำหนักแป้งพร้อมกับส่วนผสมอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับวัตถุกันเสียในปริมาณที่กฎหมายกำหนดได้ จากนั้นโซเดียมอะซิเตทจะละลายในน้ำ และเปลี่ยนเป็นกรดอะซิติกที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในขั้นตอนแรก ๆ ของการผลิต ซึ่งหากเป็นวัตถุกันเสียบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในขั้นตอนแรก ๆ ได้ เช่น ทำให้ยีสต์ที่ใช้ในการขึ้นโดว์ขนมปังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่สำหรับ “COAT ROLL TH” ที่ใช้เทคโนโลยีเคลือบกรดฟูมาริกไว้ ทำให้ไม่กระทบต่อการขึ้นโดว์ของขนมปังแต่อย่างใด

และเมื่อให้ความร้อนประมาณ 55 – 60 องศาเซลเซียม กับขนมปังหรือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปอื่น ๆ ที่ใส่ “COAT ROLL TH” จะทำให้น้ำมันปาล์มที่เคลือบกรดฟูมาริกละลาย และกรดฟูมาริกจะทำงานช่วยยืดอายุอาหารเพิ่มอีกขั้น เป็นการทำงานประสานกันแบบ 2 ขั้นตอน ดังรูปด้านล่าง

ภาพแสดงกระบวนการทำงานของ “COAT ROLL TH” โดยแสดงให้เห็นว่า กรดฟูมาริกถูกเคลือบด้วยน้ำมันปาล์ม และเมื่อได้รับความร้อนน้ำมันปาล์มจะละลาย กรดฟูมาริกจะออกมาทำยับยั้งและทำลายจุลินทรีย์ด้วยการปรับสภาพความเป็นกรดให้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ “COAT ROLL TH” จึงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ผลิตสามารถแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร (Food label) ได้ว่า “ไม่ใส่วัตถุกันเสีย” และเหมาะสำหรับ “คนรักสุขภาพ” อีกทั้งสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้ เท่ากับว่า เป็นการ “เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น” และช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งสินค้าได้อีกทางหนึ่ง เรียกว่าได้ “ดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต”  

Our Product

Our Best things

DL-Alanine

DL-Alanine Application: Amino acid used as sweetener and flavor enhancer

Koyo Keeper

Koyo Keeper helps your product to holds the moisture and minimizes…

Food Flavor

Flavor list : - Fruit flavor - Herb / Mint…

Fuming SP

Quality improvement agent which free from phosphoric acid. Application: Processed…

LINE LOGO SVG